21 maart 2020

Het zijn uitzonderlijke tijden: iedereen heeft te kampen met grote onzekerheden omtrent de Coronavirus verspreiding. Op dit moment worden vanuit de politiek en de gezondheidszorg maatregelen getroffen om de verspreiding te vertragen zodat de zorgopvang geborgd kan blijven. Deze maatregelen zijn tijdelijk en worden dagelijks heroverwogen en zo nodig aangepast. Ook voor de echo’s tijdens de zwangerschap zijn maatregelen opgesteld.