SEO 19 weken

header_echoscopieseo_okt2016

Structureel echoscopisch onderzoek
Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) werd voorheen bij 20 weken uitgevoerd. Inmiddels vind deze echo bij 19 weken plaats. De reden om deze echo een week eerder te verrichten is omdat de eventuele vervolgonderzoeken bij een afwijkende echo eerder ingezet kunnen worden.

Met een SEO wordt er gekeken naar de groei en ontwikkeling van het kind, waarbij ook lichamelijke afwijkingen kunnen worden opgespoord. Zo wordt er gekeken naar de lip en het gehemelte, of het hoofd en rug gesloten zijn, de armen en benen, het hart, het middenrif en buikwand en de aanwezigheid of ontwikkeling van de nieren.
Wanneer er bij een van deze lichaamsdelen een afwijking wordt gezien, zal je worden doorgestuurd naar het Medisch Centrum Alkmaar of het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Daar zal dan een uitgebreide echo plaats vinden, ook wel Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) genoemd.

Afwijkingen die onder andere kunnen worden gezien zijn een gespleten lip of gehemelte, waterhoofd, 60% van de hartafwijkingen, open rug of hoofd, afwijkingen aan armen of benen, een afwijking van het middenrif of buikwand en ontbreken van nieren of afwijkingen hieraan.

Omdat de SEO is bedoeld voor het opsporen van eventuele afwijkingen, is dit een medisch onderzoek. De echoscopist moet hiervoor verantwoording afleggen aan het VuMC. Daarom is het niet mogelijk om een CD-rom of een DVD mee te krijgen, het is wel mogelijk om enkele foto’s mee te krijgen.
Omdat het een medische echo is, wordt ook de bepaling van het geslacht niet meegenomen in het standaard onderzoek. Het is indien gewenst wel mogelijk om hier naar te kijken tijdens de echo.

SEO is niet verplicht
Jullie mogen zelf bepalen of jullie de SEO willen laten verrichten. Een SEO kan je geruststellen maar ook ongerust maken. Soms is er een afwijkend beeld te zien, maar blijkt er achteraf gelukkig niets aan de hand.
Je moet je afvragen wat je zou doen als je kindje mogelijk een lichamelijke afwijking heeft. Wil je dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen? Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een lichamelijke afwijking, hoe ga je je hier dan op voorbereiden?
En stel dat er een zeer ernstige afwijking geconstateerd wordt, hoe sta je dan tegenover het eventueel beëindigen van de zwangerschap?

Wij zullen tijdens het intake gesprek al deze informatie nogmaals bespreken en jullie helpen met het maken van een keuze.

Gemma Molenkamp voert de SEO uit en deze echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
De SEO wordt op wisselende dagen gedurende de week uitgevoerd en zal ongeveer 40 minuten duren.