1 december 2016

De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij de bevalling. Dit doet ze thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. De eigen bijdrage die je nu voor de assistentie van de kraamverzorgster betaalt, is vanaf 1 januari 2017 verleden tijd.

Op dit moment wordt een eigen bijdrage geïnd voor alle kraamzorguren, zowel voor kraamzorguren die worden besteed aan het assisteren van de verloskundige tijdens de bevalling als de kraamzorg na de bevalling. Het ministerie van VWS heeft laten weten dat nadere bestudering van de regelgeving leert dat er in de regelgeving geen grondslag is voor het heffen van deze bijdrage. Er is geen sprake van herziening van de regelgeving maar een nieuwe uitleg van de regels. Deze nieuwe uitleg van de regelgeving gaat in per 1 januari 2017. De eigen bijdrage voor de kraamzorguren na de bevalling en de eigen bijdrage voor bevallen in een instelling zonder medische indicatie blijven (vooralsnog) bestaan.