Telefoonstoring

29 december 2016

Vanochtend heeft de verloskundigenpraktijk last van een telefoonstoring. Momenteel zijn wij niet telefonisch bereikbaar voor gewone vragen. Voor spoed zijn wij natuurlijk wel bereikbaar, dit is op het normale nummer 06-21214366. De monteur is onderweg. Wil je ons voor die tijd bereiken, dan kan dit via administratieverloshhw@zorgring.nl. Onze excuses voor het ongemak!

16:00 uur: Update: onze telefoonstoring is verholpen! Vanaf morgenochtend 09:00 uur zijn wij gewoon weer telefonisch te bereiken op het telefonisch spreekuur.


Terugroepactie mirena-spiralen

21 decemeber 2016

Een partij van de Mirena-spiraal wordt teruggeroepen. Hiertoe heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten. Het gaat om een partij van de Mirena-spiraal die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016.

Tijdens de productie van een serie van 76.000 spiralen is bij een aantal spiralen een fout gemaakt met de inbrenghuls. Het gaat om maximaal 200 spiralen. Dit kan er toe leiden dat hij verkeerd ingebracht wordt bij vrouwen. De betrokken partij is te herkennen aan LOT-nummer TU01DCZ.

Mochten jullie bij onze praktijk een mirena hebben laten plaatsen, er is geen risico. Omdat wij na het plaatsen met een echo hebben gecontroleerd of het spiraaltje goed geplaatst was, kan het plaatsen niet fout zijn gegaan. Hiernaast hebben wij alle serienummers gecontroleerd van de dames na 27 oktober van dit jaar een spiraaltje hebben laten zetten. Het serienummer TUO1DCZ is in onze praktijk niet geplaatst! Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met de praktijk.

Meer info:
http://nos.nl/op3/artikel/2149515-moet-je-je-zorgen-maken-met-een-mirena-spiraaltje.htmlhttp://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/terugroepactie-partij-mirena-spiraal/2016

 


Eigen bijdrage assistentie bevalling kraamzorg

1 december 2016

De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij de bevalling. Dit doet ze thuis, in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. De eigen bijdrage die je nu voor de assistentie van de kraamverzorgster betaalt, is vanaf 1 januari 2017 verleden tijd.

Op dit moment wordt een eigen bijdrage geïnd voor alle kraamzorguren, zowel voor kraamzorguren die worden besteed aan het assisteren van de verloskundige tijdens de bevalling als de kraamzorg na de bevalling. Het ministerie van VWS heeft laten weten dat nadere bestudering van de regelgeving leert dat er in de regelgeving geen grondslag is voor het heffen van deze bijdrage. Er is geen sprake van herziening van de regelgeving maar een nieuwe uitleg van de regels. Deze nieuwe uitleg van de regelgeving gaat in per 1 januari 2017. De eigen bijdrage voor de kraamzorguren na de bevalling en de eigen bijdrage voor bevallen in een instelling zonder medische indicatie blijven (vooralsnog) bestaan.


Erkenning doodgeboren kind in BRP

21 september 2016

Ouders krijgen de mogelijkheid om een doodgeboren kindje te registreren in de gemeentelijke basisregistratie (BRP). Dat hebben de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) maandag 19 september 2016 toegezegd.

Registratie op vrijwillige basis
De registratie is op vrijwillige basis. Ouders krijgen de keuze, ook met terugwerkende kracht, of hun doodgeboren kind in de basisregistratie wordt opgenomen. Ouders kunnen nu al een speciale akte laten opmaken bij de burgerlijke stand voor een doodgeboren kind. Met de nieuwe afspraken wordt een geboorteakte mogelijk. Voor de registratie is druk gelobbyd.

Meer info op de website van de verloskundige


NIPT per 1-4-17 voor alle zwangeren beschikbaar

21 september 2016

Vanaf april 2017 kunnen zwangere vrouwen er rechtstreeks voor kiezen om de NIPT-test te doen. Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangere vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op het syndroom van Down, Edwards of Patau. De NIPT wordt in april 2017 gedeeltelijk vergoed.

Subsidieregeling
Vanaf april 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Keuzevrijheid
Minister Schippers benadrukt dat het afnemen van de NIPT-test een individuele keuze blijft van de zwangere vrouw. “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet.”

Wil je meer weten? Vraag één van de verloskundigen tijdens het spreekuur of neem contact op met de praktijk!


Nieuwe spreekuurlocatie aan van Hellemondtstraat 3

31 augustus 2016

Vanaf augustus 2016 doen wij op dinsdagmiddag spreekuur op een nieuwe locatie!

Servicepunt Medisch Centrumwaard.
van Hellemondtstraat 3
1701 ER Heerhugowaard

Wij zitten dan op de begane grond bij het afnamelab. van Starlet DC.

Mocht je in de buurt wonen vraag dan aan de verloskundige/ assistente naar de mogelijkheden voor de afspraken. Het zal ook mogelijk zijn om hier een aantal soorten echo’s te laten maken.


Teken de petitie nog deze week

16 juni 2016

Dit is een oproep aan alle zwangeren,  ex zwangeren, partners, opa’s , oma’s, tantes en ooms.
IEDEREEN!

Wij hebben in Nederland een heel mooi verloskundig systeem.
Als gezonde zwangere heb je zelf de keus bij welke verloskundige je kunt lopen voor controle en kun je kiezen waar je wilt bevallen, thuis of poliklinisch.
De Minister van Volksgezondheid wil het verloskundig systeem omgooien.
Zij wil streven naar betere samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, kraamcentra.
Dit is iets wat ook wij nastreven en waar de laatste jaren binnen de regio Alkmaar ook stappen de goede richting in zijn gezet.
Wat zij ook wil doen is integrale bekostiging invoeren. Dit betekent dat er straks voor iedere zwangere vrouw een vast bedrag beschikbaar komt vanuit de zorgverzekeraar.
Daar moeten verloskundigen, gynaecologen en kraamcentra van betaald worden.
Over de verdeling van het geld moet worden onderhandeld.
Zo dat zuinige, zinnige zorg gegeven kan worden voor iedereen.

Heel goed!
Maar wat de Minister wil, is dit al per 01-01-2017 invoeren. Veel te snel!
Juist nu wij allen zo hard aan het werk zijn om de samenwerking nog soepeler te laten verlopen, moeten wij gaan onderhandelen over geld. En dat heeft als gevolg dat de samenwerking op een veel lager pitje gaat staan. Daarom is de komende week heel belangrijk voor het bestaan van het verloskundig systeem in Nederland. En daarom ook deze oproep.

Wij willen de minister vragen haar plannen in een langzamer tempo door te voeren.
Waardoor zij ons de tijd geeft dit ook zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Op 23 juni 2016 worden er in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vragen gesteld. Bij 40.000 handtekeningen van onderstaande petitie krijgen wij ook tijd om te spreken.

En daar hebben wij jullie bij nodig!!

Vraag iedereen die je kent om te gaan naar:

https://geboortezorg.petities.nl/

en zet je handtekening.

Of deel het facebook bericht van de Verloskundigenpraktijk Heerhugowaard eo.

https://www.facebook.com/Verloskundigenpraktijk-Heerhugowaard-eo-218862831562677/?fref=ts


Keuzevrijheid van zwangeren

6 juni 2016

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat jullie ook in de toekomst gegarandeerd blijven van keuze vrijheid. Keuze waar en hoe je wenst te bevallen: thuis of ziekenhuis (en welk ziekenhuis dan) en bij welke zorgverlener.
Voor jou als zwangere, maar ook voor je dochter in de (verre) toekomst.

De keuzevrijheid staat onder hoge druk! Vindt jij dit ook belangrijk? Teken de petitie dan, en laat ook anderen de petitie tekenen!

https://geboortezorg.petities.nl

Wil je meer weten hierover? Vraag meer informatie aan je verloskundige!

Hieronder nog een link naar een recent onderzoek over veiligheid van de thuisbevalling:

Thuis bevallen is net zo veilig als in het ziekenhuis


Ramadan en zwangerschap

6 juni 2016

Vandaag is de eerste dag van de ramadan. Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Vasten is dan een extra zware opgave. Vasten mag, maar moet niet. Het kan zijn dat je twijfelt of je er wel goed aan doet te vasten. Of je krijgt klachten tijdens de ramadan. Je kunt altijd bij ons terecht voor advies waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. Wij respecteren jouw wens om samen met familie en vrienden te vasten, maar het kan zijn dat wij je om medische redenen adviseren om te stoppen met vasten.

Mogelijke klachten door het vasten

 • Je kunt hoofdpijn krijgen omdat je overdag geen vocht of voedsel neemt, vooral tijdens de eerste dagen van de vasten;  
 • Je kunt je hierdoor ook misselijk voelen;  
 • Je kunt je draaierig en licht in je hoofd voelen of flauwvallen. Omdat je overdag niets drinkt, kan je bloeddruk dalen. Omdat je overdag niets eet en ’s nachts juist wel, schommelt het suikergehalte in jouw bloed;  
 • Je kunt je erg moe voelen doordat je laat opblijft en weer vroeg opstaat om samen te eten en bidden; 
 • Je kunt extra zwaar worden wanneer je meer, vetter, zoeter eet dan normaal. 

Deze klachten had je misschien al door jouw zwangerschap. Mogelijk verergeren ze door het vasten. Bespreek ze in ieder geval met je verloskundige. We kunnen je dan gerichte adviezen geven. 

Jouw wensen tijdens de ramadan 
Wil je liever 

 • in de ochtend een afspraak voor de zwangerschapscontrole?  
 • overdag geen bloed geprikt?  
 • overdag geen bloedsuikeronderzoek?  
 • overdag geen medicijnen slikken? 

Bespreek dit op tijd met jouw verloskundige. Samen kunnen we dan proberen een oplossing te vinden. 

Als u borstvoeding geeft

 • probeer gezond en gevarieerd te eten;  
 • drink ’s nachts voldoende. Niet alleen thee, ook water en vruchtensap;  
 • leg je kindje ’s nachts zo veel mogelijk aan;  
 • misschien vindt je het prettig ’s nachts melk af te kolven en dit aan het einde van de dag aan jouw kindje te geven;  
 • twijfel je aan uw gezondheid of die van jouw kind? Bespreek dit met je verloskundige of huisarts.

Babynieuws!

29 april 2016

Vrolijk babynieuws! Afgelopen nacht is onze lieve collega Sabine bevallen van een dochter Soof! Moeder en dochter maken het uitstekend. Wij wensen Sabine en haar gezin heel veel geluk toe en hopelijk een rustige kraamtijd!


Minder baby’s met een laag geboortegewicht

22 april 2015

Minder baby’s met een te laag geboortegewicht sinds rookverbod

Sinds in horecagelegenheden niet meer gerookt mag worden, en sinds de verhoging van accijns op tabak, zijn in Nederland minder kinderen met een te laag geboortegewicht geboren.

 

Dat is de conclusie van onderzoekers van het Erasmus MC. De uitkomsten staan vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. In landen waar nog meer wordt ingezet op ontmoediging van roken, zijn de gunstige gezondheidseffecten voor pasgeborenen nog groter.

De studie legt volgens de wetenschappers voor het eerst de relatie tussen het Nederlandse tabaksbeleid en de gezondheid op kinderleeftijd. Na de invoering van de rookvrije wet en de accijnsverhoging in 2008, trad een kleine daling op van het aantal kinderen dat met een te laag geboortegewicht werd geboren. Na de invoering van de rookvrije werkplek, in 2004, werd geen verandering gezien.

“Dit zijn mooie resultaten. In vergelijking met landen waar tabaksontmoedigingsbeleid strikter is ingevoerd, zijn de gezondheidseffecten in Nederland beperkt”, zegt kinderarts Jasper Been. Hij leidde het onderzoek. “In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zagen we ook dalingen in sterfte rondom de geboorte en in vroeggeboorte.”

“Dit zou voer voor discussie kunnen zijn gezien de matige invoer van tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland ten opzichte van andere Europese landen. In vervolgstudies gaan we kijken naar de effecten op luchtwegenklachten bij kinderen.”


Brief Noordwest Ziekenhuisgroep

30 maart 2016

Beste zwangeren,
Kort geleden is er door de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar een brief gestuurd aan alle cliënten die daar minimaal één keer op controle zijn geweest. De brief gaat over het maken van een bevalplan en deze bespreken met de gynaecoloog. Ben je onder controle van de gynaecoloog? Dan is deze brief van toepassing. Voor alle andere zwangeren, bespreek je wensen met de verloskundige. Je kunt deze brief dan als niet verzonden beschouwen.

Zwangerschapsverlof

21 maart 2016

Lieve zwangeren, kraamvrouwen en partners,

Vanaf vandaag ga ik genieten van mijn eigen verlof. Ik wens jullie allemaal hele voorspoedige weken en een goede bevalling en kraamtijd toe! Eind juli ben ik weer terug in de praktijk.

Lieve groetjes, Sabine


Verloskundestudent Lotte de Haan

3 maart 2016

Vanaf a.s. maandag 7 maart komt Lotte de Haan stage lopen in onze praktijk. Lotte is laatstejaars verloskundestudent aan de Verloskunde Academie Amsterdam.  Lotte loopt in week 10 t/m 15 mee met de kraamvisites, het spreekuur en de bevallingen. Mocht jij of je partner het niet prettig vinden als er een leerling verloskundige aanwezig is bij de controles of de bevalling? Geef dit dan aan bij de verloskundige.

Foto Lotte

Wij wensen Lotte alvast een hele fijne stage toe!


POLAR studie

27 februari 2016

Binnenkort gaat onze praktijk in samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar starten met de POLAR studie. Met deze studie wordt een nieuwe methode voor vroege opsporing van aangeboren hartafwijkingen onderzocht.

Met een saturatiemeter wordt minimaal een uur na de geboorte het zuurstofgehalte in het bloed van de baby gemeten. Deze meting gaat met een sensor door de huid heen. Er hoeft dus niet geprikt te worden. Het zuurstofgehalte bij een aangeboren hartafwijking is vaak lager dan normaal. Bij een afwijkende waarde van het zuurstofgehalte, wordt de baby nagekeken door een arts van de afdeling kindergeneeskunde. Als het zuurstofgehalte dan nog te laag is, wordt er een echo van het hart gemaakt in het LUMC, VUmc of AMC. De kans is erg groot dat het zuurstofgehalte normaal is. Voor de zekerheid wordt op de tweede of derde levensdag de meting nogmaals herhaald.

Tijdens het spreekuur zullen de zwangeren worden ingelicht over het starten van de studie. De metingen worden thuis en in het ziekenhuis verricht door de verloskundigen uit eigen praktijk.

Wilt u meer informatie? Vraag het de verloskundige of lees meer op www.polarstudie.nl, hier is ook een filmpje te vinden over hoe de meting precies in het werk gaat.