Klachtenregeling en privacy

Ben je niet tevreden of heb je een klacht?
Blijf er niet mee rondlopen maar vertel ons waar je mee zit. Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Het is ook belangrijk dat je je goed voelt bij jouw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Zit je met vragen? Met twijfels? Of bent je ergens ontevreden over? Bespreek het met ons. Dan praten we er samen over en proberen we er iets aan te doen of er een oplossing voor te zoeken. Misschien kan dat een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Mogelijk kunnen wij ook op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een afspraak voor een gesprek
Het kan gebeuren dat wij nét even geen tijd hebben als je iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend. Maar we vragen jouw begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met jou en jouw partner. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Klachtenregeling
Komen we er samen niet uit dan is de klachtenregeling de volgende stap, je kunt jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV, de Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen.

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
E-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Klacht over een echo
Ben je specifiek niet tevreden over een echo, dan geldt nog steeds al het bovenstaande. Probeer in gesprek te gaan met de echoscopiste of een andere verloskundige van onze praktijk. Voor de echo’s is er een speciale klachtencommissie bij de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie). Bij een klacht kun je een email sturen naar: klachten@echoscopisten.nl.

Privacy
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijv. voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Het gehele privacyreglement kunt u hieronder downloaden.

Privacyreglement van de Verloskundigenpraktijk Heerhugowaard eo.