16 juni 2016

Dit is een oproep aan alle zwangeren,  ex zwangeren, partners, opa’s , oma’s, tantes en ooms.
IEDEREEN!

Wij hebben in Nederland een heel mooi verloskundig systeem.
Als gezonde zwangere heb je zelf de keus bij welke verloskundige je kunt lopen voor controle en kun je kiezen waar je wilt bevallen, thuis of poliklinisch.
De Minister van Volksgezondheid wil het verloskundig systeem omgooien.
Zij wil streven naar betere samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, kraamcentra.
Dit is iets wat ook wij nastreven en waar de laatste jaren binnen de regio Alkmaar ook stappen de goede richting in zijn gezet.
Wat zij ook wil doen is integrale bekostiging invoeren. Dit betekent dat er straks voor iedere zwangere vrouw een vast bedrag beschikbaar komt vanuit de zorgverzekeraar.
Daar moeten verloskundigen, gynaecologen en kraamcentra van betaald worden.
Over de verdeling van het geld moet worden onderhandeld.
Zo dat zuinige, zinnige zorg gegeven kan worden voor iedereen.

Heel goed!
Maar wat de Minister wil, is dit al per 01-01-2017 invoeren. Veel te snel!
Juist nu wij allen zo hard aan het werk zijn om de samenwerking nog soepeler te laten verlopen, moeten wij gaan onderhandelen over geld. En dat heeft als gevolg dat de samenwerking op een veel lager pitje gaat staan. Daarom is de komende week heel belangrijk voor het bestaan van het verloskundig systeem in Nederland. En daarom ook deze oproep.

Wij willen de minister vragen haar plannen in een langzamer tempo door te voeren.
Waardoor zij ons de tijd geeft dit ook zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Op 23 juni 2016 worden er in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vragen gesteld. Bij 40.000 handtekeningen van onderstaande petitie krijgen wij ook tijd om te spreken.

En daar hebben wij jullie bij nodig!!

Vraag iedereen die je kent om te gaan naar:

https://geboortezorg.petities.nl/

en zet je handtekening.

Of deel het facebook bericht van de Verloskundigenpraktijk Heerhugowaard eo.

https://www.facebook.com/Verloskundigenpraktijk-Heerhugowaard-eo-218862831562677/?fref=ts