21 decemeber 2016

Een partij van de Mirena-spiraal wordt teruggeroepen. Hiertoe heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten. Het gaat om een partij van de Mirena-spiraal die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016.

Tijdens de productie van een serie van 76.000 spiralen is bij een aantal spiralen een fout gemaakt met de inbrenghuls. Het gaat om maximaal 200 spiralen. Dit kan er toe leiden dat hij verkeerd ingebracht wordt bij vrouwen. De betrokken partij is te herkennen aan LOT-nummer TU01DCZ.

Mochten jullie bij onze praktijk een mirena hebben laten plaatsen, er is geen risico. Omdat wij na het plaatsen met een echo hebben gecontroleerd of het spiraaltje goed geplaatst was, kan het plaatsen niet fout zijn gegaan. Hiernaast hebben wij alle serienummers gecontroleerd van de dames na 27 oktober van dit jaar een spiraaltje hebben laten zetten. Het serienummer TUO1DCZ is in onze praktijk niet geplaatst! Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met de praktijk.

Meer info:
http://nos.nl/op3/artikel/2149515-moet-je-je-zorgen-maken-met-een-mirena-spiraaltje.htmlhttp://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/terugroepactie-partij-mirena-spiraal/2016