19 juni 2019

Vanaf 24 juni a.s zal Tirza Ploeg-Snijder haar eindstage komen lopen bij onze praktijk. Tot 14 juli zal haar stage overlappen met die van Samira Mijnen. Er zullen nooit twee verloskundigen in opleiding tegelijk aanwezig zijn op één spreekuur of tijdens de dienst.

Hieronder stelt Tirza zich voor, wij wensen haar een leerzame stage toe!

Mijn naam is Tirza Ploeg-Snijder,4de jaars verloskunde student aan de Verloskunde Academie in Amsterdam. Ik woon samen met mijn man Jan in de gezellige binnenstad van Alkmaar.

Van 24 juni tot 16 september loop ik mijn eindstage bij ‘Verloskundigenpraktijk Heerhugowaard’. Na deze eindstage hoop ik mijn studie af te ronden en beëdigd te worden als verloskundige.

Tijdens eerdere stages in regio Langedijk, Zaandam, Amsterdam en Purmerend heb ik veel zwangerschappen, bevallingen en kraambedden mogen begeleiden en meemaken. Verloskunde blijft iedere keer wonderlijk en fascinerend omdat iedere zwangerschap, bevalling en kraambed uniek is!

Jullie kunnen mij tegenkomen tijdens het spreekuur, de bevalling en de kraamvisites. Geef het aan als jullie vragen of bezwaren hebben over mijn aanwezigheid.

Ik hoop jullie snel te kunnen ontmoeten!