Klachten en privacy

Ben je niet tevreden of heb je een klacht?
Wij doen ons uiterste best om je zo goed mogelijk te begeleiden. Het is ook belangrijk dat je je goed voelt bij jouw verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Zit je met vragen? Met twijfels? Of bent je ergens ontevreden over? Bespreek het met ons. Dan praten we er samen over en proberen we er iets aan te doen of er een oplossing voor te zoeken. Misschien kan dat een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Mogelijk kunnen wij ook op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.

We maken graag een afspraak voor een gesprek
Het kan gebeuren dat wij nét even geen tijd hebben als je iets met ons wilt bespreken. Dat is vervelend. Maar we vragen jouw begrip hiervoor. Ons werk is niet altijd goed te plannen. Bevallingen lopen nu eenmaal overal dwars doorheen. We maken graag een aparte afspraak met jou en jouw partner. Dan hebben we rustig de tijd om te praten.

Klachtenfunctionaris
Wij hopen altijd met jullie samen een klacht op te lossen. Indien we hier toch niet uit kunnen komen, kun je gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg) is onze praktijk aangesloten bij een klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie Verloskunde.
Een klachtenfunctionaris is onpartijdig en zal met jullie bespreken waarom er ontevredenheid is en wat je wilt bereiken met een klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jullie en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met een klachtenfunctionaris kan via klachtverloskunde.nl

De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Als jullie er met de ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komen, kunt je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Contact met de geschilleninstantie Verloskunde kan via geschilleninstantieverloskunde.nl

Klacht over een echo
Ben je specifiek niet tevreden over een echo, dan geldt nog steeds al het bovenstaande. Probeer in gesprek te gaan met de echoscopiste of een andere verloskundige van onze praktijk. Voor de echo’s is er een speciale klachtencommissie bij de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie). Bij een klacht kun je een email sturen naar: klachten@echoscopisten.nl.

Privacy
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze verloskundigenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijv. voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Het gehele privacyreglement kunt u hieronder downloaden.

Privacyreglement van de Verloskundigenpraktijk Heerhugowaard eo.